Положення про дисциплінарну комісію

Затверджено

Рішенням Президії

«Федерації бадмінтону України»

Протокол №____

від «___» ___________2018 р.

Виконавчий директор:

_________________Діптан А.І.

 

Положення про дисциплінарну комісію
Всеукраїнської громадсь
кої організації
«Федерація бадмінтон
у України»

 

 1. Загальні положення.

Дисциплінарна комісія Федерації бадмінтону України, (далі ФБУ) складається з п’яти осіб: голови Суддівської колегії, голови Спортивно технічної комісії, голови Тренерської ради та двох членів Президії, призначених Президентом.

 1. Мета та завдання.
 • Розгляд усіх питань щодо порушення Регламенту проведення змагань у період між засіданнями Президії ФБУ.
 1. Компетенція
 • Комісія розглядає всі скарги щодо порушень гравцями, тренерами, суддями, організаторами тощо Регламенту проведення змагань, загальноприйнятих норм поведінки.
 • Ухвалює первинні рішення за фактом порушень, які надалі підлягають розглядові на засіданні Президії ФБУ.
 • Приймає рішення про припинення або призупинення членства у Федерації.
 1. Функціонування комісії
 • Члени комісії обирають голову;
 • Голова за потреби збирає комісію на засідання для розгляду питань, пов’язаних з порушеннями Регламенту та скаргами;
 • Засідання комісії є повноважним у разі присутності усіх членів комісії;
 • Всі рішення ухвалюються простою більшістю голосів, у разі рівності, голос голови є вирішальним.