Положення про спортивно-технічну комісію

  Затверджено

Рішенням Президії

Федерації бадмінтону України

Протокол №___ 

від «___» ___________2018 р.

Виконавчий директор:

_________________Діптан А.І.

Положення

про спортивноехнічну комісію
Всеукраїнської громадської організації

«Федерація бадмінтону України
»

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане положення регулює процес формування і порядок діяльності спортивно-технічної комісії (далі СТК) федерації бадмінтону України (далі ФБУ);

1.2. СТК у своїй діяльності керується Конституцією України, законодавчими актами України, що регулюють діяльність спортивних, громадських і некомерційних об’єднань та організацій, іншими нормативними актами, Статутом ФБУ, Правилами гри у бадмінтон, Правилами проведення змагань ФБУ і цим Положенням;

1.3. СТК орган, що забезпечує виконання завдань ФБУ по розвитку бадмінтону в Україні. Термін повноважень, структура і кількісний склад СТК визначається ФБУ.

 1. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СТК:
 1. Формування річного календаря змагань та контроль за його дотримання.
 2. Затвердження Положення про національні змагання з бадмінтону, які проводить ФБУ.
 3. Узгодження змагань, що проводяться Міністерством молоді та спорту України і регіональними спортивними федераціями бадмінтону.
 4. Здійснення контролю над організацією проведення змагань, що вказані в календарі.
 5. Затвердження звітності про проведення змагань.
 6. Визначення рангу національних змагань.
 7. Розробка Положення та визначення рейтингу спортсменів.
 8. Здійснення контролю за дотриманням правил змагань під час їх проведення суддями, тренерами та спортсменами.
 9. Здійснення контролю за присвоєнням спортивних розрядів (I дорослого, КМС).
 10. Ведення обліку спортивної діяльності суддів та здійснення контролю за призначенням суддівських категорій.
 11. Погодження дискваліфікації суддів, тренерів, спортсменів.

 1. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СТК

3.1. Склад СТК затверджується рішенням ФБУ на термін 5 років. Повноваження СТК може бути достроково припинено за рішенням ФБУ.

3.2. До складу СТК входять від 3 до 5 членів (Голова, заступник голови та члени СТК).

3.3. Голову СТК призначає ФБУ терміном на 5 років. Кандидатури заступника голови та членів СТК затверджує ФБУ з подання Голови.

 1. ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ СТК

4.1. СТК є постійно діючим органом ФБУ

4.2. Засідання СТК відбувається в очній або електронній формі (за допомогою листування по електронній пошті) або у формі відео конференції.

4.3. Рішення можуть бути прийняті у разі участі не менш ніж 50-ти % членів СТК.

4.4. Порядок денний засідання СТК формує Голова.

4.5. Рішення СТК приймаються простою більшістю голосів, шляхом відкритого голосування. Голова СТК має право вирішального голосу.