Положення про суддівську колегію

  Затверджено

Рішенням Президії

Федерації бадмінтону України»

Протокол №___ 

від «___» ___________2018 р.

Виконавчий директор:

_________________Діптан А.І.

Положення про Суддівську колегію
Всеукраїнської громадської організації

«Федерація
бадмінтону України»

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 2. Суддівська колегія ВГО «Федерація бадмінтону України» (далі — СК) є комітетом ВГО «Федерація бадмінтону України» (далі — ВГО ФБУ).
 3. Діяльність СК регламентується Статутом ВГО ФБУ, даним Положенням, рішеннями Президії ФБУ.
 4. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СУДДІВСЬКОЇ КОЛЕГІЇ.
 5. СК створена з метою координації діяльності суддівського корпусу та підвищення рівня кваліфікованості арбітрів з бадмінтону.
 6. Основні завдання суддівської колегії:
 7. Забезпечення об’єктивності відбору суддів для проведення всеукраїнських та міжнародних змагань.
 8. Підготовка суддів для отримання категорії «ВЕ Accredited» .
 9. Вирішення питань, пов’язаних з суддівською практикою.
 10. Підвищення кваліфікації суддів.
 11. Розробка та затвердження необхідних для функціонування СК документів і положень.
 12. СТРУКТУРА СУДДІВСЬКОЇ КОЛЕГІЇ.
 13. СК збирається за необхідністю, але як мінімум двічі на рік.
 14. На першому засіданні члени СК обирають голову, який виконує свої повноваження до кінця календарного року. Перед кожним новим календарним роком СК збирається для подовження повноважень діючого голови СК або його (її) переобрання.
 15. Про скликання СК її члени сповіщаються головою СК або Виконавчим директором ВГО ФБУ не пізніше ніж за два тижні до проведення засідання.
 16. Рішення приймаються простою більшістю.
 17. Кожний член СК має один голос.
 18. Член СК може передавати свій голос іншій особі, для цього ця особа повинна мати довіреність від члена СК (нотаріальне засвідчення не обов’язкове).
 19. Збори СК вважаються чинними, якщо на них присутні не менше простої більшості членів СК (або особи, які мають довіреності від членів СК), при цьому округлення відбувається у більшу сторону.
 20. Збори СК можуть бути скликані за вимогою половини членів СК, голови СК, Президії ВГО ФБУ, Виконавчого директора ВГО ФБУ або Президента ВГО ФБУ.
 21. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СУДДІВСЬКОЇ КОЛЕГІЇ
 22. СК збирається Головою або Виконавчим директором ВГО ФБУ за необхідністю, але не рідше двох разів на рік, за попереднім повідомленням не пізніше ніж за два тижні.
 23. Голова СК визначає строки і місце проведення та порядок денний Зборів СК. По терміновим питанням обговорення та голосування може проходити за допомогою електронної пошти.
 24. СК розглядає та затверджує:
 • «План заходів з підготовки арбітрів з бадмінтону»;
 • пропозиції щодо внесення змін до регламентуючих документів ВГО ФБУ;
 • пропозиції щодо покращення взаємодії Виконавчої дирекції ФБУ з суддями;
 • систему категорійності суддів ФБУ;
 • результати іспитів семінарів з сертифікації суддів;
 • склад осіб, які отримають категорію «суддя ФБУ»;
 • заходи з підвищення кваліфікації суддів;
 • веде список кращих суддів для висунення пропозицій Виконавчому директору ВГО ФБУ щодо відправки їх на суддівські курси Європейської Федерації ;
 • затверджує список кращих арбітрів за минулий рік.
 1. ГОЛОВА СУДДІВСЬКОЇ КОЛЕГІЇ

Голова СК:

 • керує роботою СК;
 • розробляє план роботи СК;
 • розробляє або доручає розроблення документів, необхідних для функціонування СК та визначених у пункті 4.3. цього Положення;
 • звітує перед Президією ВГО ФБУ про роботу СК;
 • збирає СК за необхідністю, але не рідше двох разів на рік, за попереднім повідомленням не пізніше ніж за два тижні;
 • затверджує головних суддів на всі змагання національного календаря категорії, що проводяться на території України;
 • бере участь у підготовці проекту Календаря змагань, що пропонується для затвердження Президією ВГО ФБУ.