Положення про Тренерську Раду

  Затверджено

Рішенням Президії

Федерації бадмінтону України

Протокол №___ 

від «__» ______2018 р.

Виконавчий директор:

_________________Діптан А.І.

ПОЛОЖЕННЯ

про Тренерську Раду ВГО « Федерація бадмінтону України»

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Тренерська Рада (далі – ТР) «Федерація бадмінтону України»

(далі – ФБУ) створюється з метою координації діяльності та об’єднання зусиль фахівців з бадмінтону, навчальних, навчально — спортивних, фізкультурно-спортивних та інших організацій і об’єднань по досягненню результатів в підготовці спортсменів високої кваліфікації, виховання спортивного резерву, підготовки фахівців з бадмінтону;

1.2. ТР ФБУ є консультативно — дорадчим органом ФБУ;

1.3. ТР ФБУ в своїй діяльності керується Статутом ФБУ, цим Положенням, рішеннями Правління ФБУ та іншими нормативними документами ФБУ;

1.4. Робоча група ТР ФБУ призначається у складі від п’яти до дев’яти осіб. Склад робочої групи затверджується на засіданні Президії ФБУ. 

  1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ТР

2.1. Вивчення та аналіз передового зарубіжного досвіду підготовки бадмінтоністів та тренерських кадрів;

2.2. Участь в розробці передової методики спортивного тренування на основі сучасних технологій;

2.3. Ведення реєстру українських тренерських і інструкторських кадрів;

2.4. Розробка та створення всеукраїнського рейтингу тренерів з бадмінтону;

2.5.  Щорічне визначення кращих тренерів України;

2.6. Висування кандидатур фахівців у своїй сфері діяльності для нагородження ФБУ;

2.7. Проведення атестації тренерських і інструкторських кадрів з бадмінтону;  2.8. Участь в розробці наступних документів:

2.8.1. щорічного календаря українських і міжнародних змагань з бадмінтону;  2.8.2. положень про змагання;

2.8.3. регламенту ФБУ.

2.9. Оцінка планів підготовки збірних команд України і регулярний контроль за їх виконанням;

2.10. Оцінка ефективності роботи тренерів збірних команд України за підсумками підготовки та виступу збірних команд та спортсменів в офіційних міжнародних та українських змаганнях;

2.11. Внесення рекомендацій щодо складу збірних команд України по всім віковим групам на черговий календарний рік;

2.12. Участь в удосконаленні системи рейтинг-класифікації бадмінтоністів України;

2.13. Розробка і реалізація програм підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з бадмінтону в Україні;

2.14. Підготовка програм та методичних рекомендацій для підвищення кваліфікації фахівців з бадмінтону;

2.15. Розробка концепції та програми науково-методичного і медичного супроводу діяльності членів збірних команд України із компетентними організаціями.

  1. КОМПЕТЕНЦІЯ

3.1. Призначення відповідальних тренерів юнацьких збірних команд України у всіх вікових категоріях;

3.2. Надання пропозицій для Президії ФБУ щодо призначення капітанів чоловічої та жіночої національних збірних команд України;

3.3. Затвердження термінів та надання пропозицій щодо місця проведення навчально-тренувальних зборів юнацьких збірних команд України у всіх вікових категоріях;

3.4. Затвердження складу юнацьких збірних команд України у всіх вікових категоріях для участі в командних Кубках Європи;

3.5. Організація семінарів для тренерів, присвоєння категорій та ухвалення рішень щодо сертифікації тренерів ФБУ.

  1. ФУНКЦІОНУВАННЯ ТР

4.1. Члени ТР обирають голову;

4.2. Голова ТР за потребою збирає Робочу групу на засідання для розгляду питань, що входять до компетенції Робочої групи ТР;

4.3. Засідання Робочої групи є правомочним у разі присутності не менше 50% членів групи;

4.4. Порядок денний засідання ТР формує голова ТР;

4.4. Всі рішення ухвалюються простою більшістю голосів, у разі рівноваги, голос голови є вирішальним.